Nama produk :
Pengantar Studi Fikih Islam

Kategori :
Rp. 49.000,-

Keterangan Produk

Ilmu fikih adalah satu disiplin ilmu yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan umat Islam. Fikih termasuk ilmu yang muncul pada awal berkembangnya agama Islam. Secara esensial, fikih sudah ada pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, walaupun belum menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri. Sebab semua persoalan keagamaan yang muncul waktu itu langsung ditanyakan kepada Rasulullah. Maka seketika itu solusi persoalan langsung teratasi, dengan bersumber pada Al-Qur’an dan sunnah Nabi. Setelah wafatnya Nabi, ilmu fikih mulai muncul, seiring dengan timbulnya permasalahan-permasalahan yang muncul di tengah-tengah umat dan membutuhkan sebuah hukum melalui jalan istinbath.


Buku ini bisa dikatakan sebagai buku pengantar sejarah perkembangan fikih Islam, karena isinya membahas perjalanan fikih Islam dari awal, terbentuknya madzhab-madzhab, hingga fikih untuk masa depan. Buku sangat layak dijadikan referensi atau sebagai pengantar dalam mengenal fikih Islam bagi para mahasiswa


Produk lainnya dalam kategori ini

ISLAM AGAMAKU

Produk
LUXIMA


Rp. 27.000,-

NABI MUHAMMAD IDOLAKU

Produk
LUXIMA


Rp. 27.000,-

AYO BELAJAR MENGAJI

Produk
LUXIMA


Rp. 27.000,-

DaquShop | IQRA' BookStore ©2018 by IT-Daqu PPPA