Nama produk :
PENGANTAR STUDI ILMU HADIST

Kategori :
Rp. 48.000,-

Keterangan Produk

Buku yang membahaskan seputar asas-asas penting pengetahuan ilmu-ilmu hadits, kedudukannya, pengertiannya, pembukuan hadits-hadits Nabi, perkembangannya, dan persoalan yang berkaitan dengannya. Ini adalah seperti ilmu rawi/rijal, sanad, al-Jarhu wa at-Ta'dil, Gharib al-Hadits, ilmu 'illal, Mukhtlaf hadits, musthalah al-hadits, istilah-istilah dalam ilmu hadits, penerimaan hadits, ilmu takhrij, dan segala yang berkaitan dengannya.
 
Buku yang mampu membantu kita dalam mengenal dan memahami sesuatu hadits itu sampai dengan kedudukan tertentu seperti sahih, hasan, dha'if, atau maudhu'. Boleh digunakan sebagai hujah atau sebaliknya. Tidak setiap apa yang disandarkan kepada Nabi itu terus boleh diterima pakai tanpa sembarang penelitian.


Produk lainnya dalam kategori ini

Al Matsurat For Kids

Produk
Zikrul Kids


Rp. 32.000,-

Aku Rajin Berdoa

Produk
Salamadani


Rp. 59.000,-

AYO BELAJAR MANASIK HAJI

Produk
LUXIMA


Rp. 27.000,-

DaquShop | IQRA' BookStore ©2018 by IT-Daqu PPPA